ROCZNIKI:

 

network theory of personality

Dakowicz Andrzej
Małżonkowie transgresyjni i zachowawczy – psychologiczna analiza szansy powodzenia i ryzyka rozpadu związku małżeńskiego

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 255-270
 

Dakowicz Andrzej
Świadomość osobistych przekonań małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 75-88