ROCZNIKI:

 

pedagogy

Dąbrowska Joanna E.
Universal values of Klementyna Tańska-Hoffmanowa’s pedagogy

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 271-284
 

Skłodowski Bogdan
Pedagogia czterech progów wiary w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 227-235
 

Skłodowski Bogdan
La « pédagogie de la mémoire » de Jean-Paul II sur la base de son premier voyage apostolique en Pologne (1979)

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 19-38