ROCZNIKI:

 

Klementyna Tańska-Hoffmanowa

Dąbrowska Joanna E.
Universal values of Klementyna Tańska-Hoffmanowa’s pedagogy

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 271-284