ROCZNIKI:

 

Arbaszewski Piotr

Rodzinne wychowanie do życia wiarą w przygotowaniu potomstwa do sakramentu małżeństwa
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 115-137