ROCZNIKI:

 

Stala Józef

Umiejętność działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 161-170
 

Andrzej Offmański (red.), „Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów”, wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, 262 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 255-257
 

Krzysztof Gryz (red.), „Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II”, Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, Kraków 2004, 528 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 251-254
 

Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w Polsce
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 170-179
 

Bronisław Mierzwiński, Ewa Dybowska (red.), „Oblicze współczesnej rodziny polskiej”. Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, 195 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 226-229
 

Zbigniew Nosowski, „Parami do nieba. Małżeńska droga do świętości”. Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004, 264 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 222-225
 

Wybrane wymiary wychowania ludzkiego w rodzinie
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 122-133
 

A. Skreczko, B. Grużewski, „Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny”. Warszawa – Białystok – Wilno 2008, s. 104
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 332-334
 

Rec.: B. Połeć, „Metodyka katechetyczna ks. Walentego Gadowskiego”, Wydawnictwo: Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Tarnów 2002, s. 231
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 235-240
 

Rec.: J. Stala, E. Osewska, „Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej”, Tarnów 2000, s. 187
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 231-234
 

Rec.: J. Szymczak, „Sakrament małżeństwa drogą wzrostu Kościoła. Urzeczywistnianie się Kościoła w sakramencie małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1987”, Wydawnictwo: „Fundacja Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2001, s. 228
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 228-230
 

Rec.: Henryk Krzysteczko, „Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny. Studium teologicznopastoralne”, „Powiernik Rodzin", Katowice 2000, ss. 412
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Rec.: Andrzej Ślusarz, „Psychopedagogika rodziny księdza Piotra Poręby, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2003, ss. 176
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Implikacje historyczno-społeczne działalności duszpasterskiej i katechetycznej Kościoła w Polsce i Kościoła tarnowskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.