ROCZNIKI:

 

Wierzbicka Barbara

O zwierzętach rodem z Biblii w polskich XVI-wiecznych romansach rycerskich
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 187-202