ROCZNIKI:

 

Chorab Monika

Ujęcie zła w filozofii Paula Ricoeura, Jeana Naberta i Gabriela Marcela
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 221-231