ROCZNIKI:

 

Kasabuła Tadeusz

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 238-246
 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 234-237
 

„Rocznik Teologii Katolickiej” w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 11-20
 

„Lietuvos istorijos šaltiniai”, t. VII, „Breslaujos dekanato vizitacija 1782-1783 m. atlikta vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu”, oprac. Romualdas Firkovičius, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Vilnius 2008, ss. 452+XI („Źródła do dziejów Litwy”, t. VII, „Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 r. przeprowadzona na polecenie biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego”, oprac. Romualdas Firkovičius, Litewska Katolicka Akademia Nauk, Wilno 2008, 452+XI s.)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 271-275
 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 233-239
 

X Lat Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 10-29
 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 309-314
 

Początki organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Cesarstwie Rosyjskim (w 225. rocznicę powstania archidiecezji i metropolii mohylowskiej)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 260-271
 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 195-203
 

Rozwój sieci kościołów parafialnych, rektoralnych i pomocniczych w archidiecezji w Białymstoku w latach 1945-1989
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 158-176
 

Rec.: M. Bendza, A. Szymaniuk, „Starożytne patriarchaty prawosławne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, ss. 188
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006 , s.
 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Kanonicy koadiutorzy w kapitule katedralnej wileńskiej w okresie przedrozbiorowym
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Sprawozdanie z obchodów 50. rocznicy śmierci arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego "Między Wilnem a Białymstokiem" 14-15 czerwca 2005
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2004/2005
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Rec.: „Dwór, plebania,, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskie XVII i XVIII wieku”, red. Magdalena Ślusarska, DiG, Warszawa 1998, ss. 185
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2003/2004
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Początki Kościoła katolickiego łacińskiego na Białorusi
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VI, Vyskupo Ignoto Jokûbo Masalskio kauno dekanato vizitacija 1782 m., oprac. Vytautas Jogėla, Katalikų Akademija, Vilnius 2001, ss. 943+XVI.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku (1 I 2002 - 30 IX 2003)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku - sprawozdanie z działalności za rok 2001
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002, s.
 

Sprawozdanie z sympozjum „Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu" (25-26 stycznia 2002 r.)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002, s.
 

Prymas kardynał Wyszyński w archidiecezji w Białymstoku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002, s.
 

Prałatury i kanonie de gremio Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 127-147
 

Appointing Canonical Prebendaries in the Vilnius Cathedral Chapter During the 14th-18th Centuries
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 171-188
 

Sesje Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.
 

The Officials of the Cathedral Chapter of Vilnius Before the Partition of Poland
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 183-200