ROCZNIKI:

 

Osewska Elżbieta

Józef Stala (red.), „Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ss. 512
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 260-262
 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauczanie religii i katecheza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Anglii i Słowenii” („Religious Education and Catechesis in Europe with the Special Focus on Poland, England and Slovenia”) Słowenia, Ljubljana, 25 III 2010 r.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 243-245