ROCZNIKI:

 

Swędrowski Jerzy

Gerard Siwek CSsR, „Rekolekcje wczoraj i dziś”, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 238
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 273-275
 

Jerzy Niestępski, „Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne”, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, Warszawa 2009, ss. 224
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 269-272
 

„Gorzkie żale przybywajcie...”. red. Stanisław Urbański, Janusz Śmigiera, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 291
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 335-338