ROCZNIKI:

 

Lechowicz Wiesław

Duszpasterstwo powołaniowe powołaniem dzisiejszego duszpasterstwa
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 41-47