ROCZNIKI:

 

Dziewulski Grzegorz

Epifanijny charakter tożsamości człowieka i jego znaczenie dla obecności kościoła w społeczeństwie (po)nowoczesnym
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 48-66