ROCZNIKI:

 

Murziński Paweł

Światopogląd a wiara w Boga we współczesnym świecie
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 103-112
 

Kościół w Polsce wobec sekt i nowych ruchów religijnych
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 154-169
 

Koncepcja czasu u Koheleta
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 135-143