ROCZNIKI:

 

Tomaszewski Jarosław

Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej, Las Cinco Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, Bogotá 2014, 956 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 171-174
 

The enthronement of Christ another way. The stage of spiritual unification as leading the Living God on top of the soul of a believer
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 69-87