ROCZNIKI:

 

Wróbel Józef

Bioetyka a wiara
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 149-167