ROCZNIKI:

 

Dulak Józef

Medycyna regeneracyjna w świetle relacji między nauką a religiami
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 41-49