ROCZNIKI:

 

Janik Jerzy A.

Fizyka a problem Boga – pokora fizyka
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 51-57