ROCZNIKI:

 

Pużyński Stanisław

Eutanazja – refleksje psychiatry
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 77-93