ROCZNIKI:

 

Baranouski Karl

Życie ludzkie jako przedmiot i podmiot prawa
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 141-149