ROCZNIKI:

 

Szot Adam

Sprawozdanie ze zjazdu księży profesorów i wykładowców historii Kościoła. Wigry, 11-13.04.2012 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 217-219
 

Normalizacja, której nie było... Katechizacja na Białostocczyźnie w latach 1956-1961
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 208-230
 

Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego zorganizowanego w Łomży 23 października 2008 roku „190 Rocznica powstania diecezji sejneńskiej”
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 319-320
 

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Exodus – deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań”
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 208-212
 

Kronika parafii Majewo autorstwa księdza Mieczysława Skrobota
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 179-192
 

Ks. dr Witold Kuźmicki - proboszcz i dziekan dąbrowski (w latach 1936-1943)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Kongres Eucharystyczny w Archidiecezji Wileńskiej w 1931 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Przejęcie przez władze państwowe ksiąg metrycznych w 1949 r. (w polskiej części archidiecezji wileńskiej)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Z Wilna do Białegostoku. Początki Seminarium Duchownego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 8
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 217-236