ROCZNIKI:

 

Kimsza Radosław

Życie konsekrowane a ekumenizm
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 31-44
 

The spirituality of St. John XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) and his ministry of teaching in the encyclical of his pontificate (1959-1963)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 117-128
 

Antropologiczne podstawy duchowości św. Jana od Krzyża
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 49-74
 

Janusz Bujak, „«Mężczyzną i niewiastą stworzył ich». Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety”, Szczecin 2014, 194 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 273-276
 

Cezarego z Arles (470/471-542/543) rozumienie symboli „Apokalipsy św. Jana Apostoła” (1-9)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 47-59
 

S. Marciano, P. Pellicanò, „«... secondo il mio cuore...» (Ger 3, 15) Sessualità, affettività e vocazione all’amore: un itinerario formativo, un cammino spirituale”, San Paolo Edizioni 2001, ss. 407
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 266-268
 

I wszystko, co stworzył Bóg było piękne...
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.