ROCZNIKI:

 

Grondelski John

The Sacrament of Marriage as Vocation
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 35-45