ROCZNIKI:

 

Pietrusiak Paweł

Kościół u apologetów greckich II wieku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 61-78
 

Kościół jako fraternitas według Cypriana z Kartaginy
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 67-87