ROCZNIKI:

 

Góralski Wojciech

Metropolia i metropolita w wymiarze prawnym – wczoraj i dziś (w dwudziestą rocznicę utworzenia Metropolii Białostockiej)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 121-140