ROCZNIKI:

 

Gacia Tadeusz

Odniesienia do klasycznych źródeł przedchrześcijańskich w nauczaniu papieża Benedykta XVI
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 5-18