ROCZNIKI:

 

Ozorowski Mieczysław

Papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 19-42