ROCZNIKI:

 

Turowski Wojciech

Benedykta XVI nauczanie na temat homilii
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 81-95
 

Dialog zbawienia w kontekście Roku Wiary
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 79-91
 

Komunikacja Słowa Bożego a komunikat zwrotny
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 144-160