ROCZNIKI:

 

Warzeszak Józef

Duch Święty a Kościół w ujęciu Benedykta XVI
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 97-125