ROCZNIKI:

 

Nosek Anna

Matka Boża Dziewica w poezji Młodej Polski
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 45-59