ROCZNIKI:

 

Bielawska Anna

Antropologiczne podstawy doskonałości chrześcijanina według nauczania biskupa Edwarda Kisiela
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 7-32