ROCZNIKI:

 

Dzięgielewska Anna

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2012/2013
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 231-243
 

Sprawozdanie z warsztatów duszpasterskich 14-15 II 2012 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 214-216
 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2011/2012
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 207-210
 

Edward Ozorowski, „Słownik podstawowych pojęć teologicznych”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, ss. 376
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 250-253
 

Sprawozdanie z warsztatów duszpasterskich (01-02.03.2011 r.)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 247-249
 

Wychowanie patriotyczne młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania jako element duszpasterstwa młodzieży
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 203-211
 

Sprawozdanie z konferencji „Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz”
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 240-242
 

Przynależność do Kościoła a problem zbawienia według „Lumen Gentium” i „Dominus Iesus”
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 149-166