ROCZNIKI:

 

Krasnodębski Mikołaj

Stefan Szary, „Pytając o Boga. Refleksja z bł. Janem Pawłem II”, Wydawnictwo Michalineum 2013, ss. 159
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 255-258