ROCZNIKI:

 

Skreczko Adam

Łukasz Kalisz, „20-lecie Studium Teologii w Białymstoku”, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok, ss. 163
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 263-264
 

Eutanazja jako fałszywe miłosierdzie
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 137-147
 

Zrzeszenia eklezjalne jako pomoc życia wiarą
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 131-143
 

Józef Stala, Elżbieta Osewska (red.), „W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania”, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ss. 382
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 263-265
 

Ojcostwo jako zadanie
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 25-38
 

Józef Zabielski, „Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, 268 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 276-278
 

Zadania rodziny jako Kościoła Domowego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 112-121
 

Elżbieta Osewska, „Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education”. Tarnów 2008, Wydawnictwo Biblos, 453 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 210-211
 

Bp Andrzej F. Dziuba, Chrześcijaństwo a kultura Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, 323 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 207-209
 

Kapłan jako szafarz Miłosierdzia Bożego według bł. ks. Michała Sopoćki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 110-119
 

„Leksykon teologii pastoralnej”. red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 945
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 329-331
 

Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 118-128
 

Rodzicielstwo jako dar i zadanie na podstawie nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas Wielkiej Nowenny Tysiąclecia
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Rec.: Józef Zabielski, „Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, ss. 201
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006 , s.
 

Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu księdza Michała Sopoćki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Rec. P. J. Cordes, „Zagubione ojcostwo”, Pelplin 2005
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Rola Kościoła w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Rec.: „Catholic Education. European and Maltese Perspective. Church Schools' response to future challenges”, Floriana 2004, ss. 159
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Sprawozdanie z VII Kongresu Teologów Polskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 12-15.09.2004
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Troska Kościoła katolickiego w Polsce o rodzinę po drugiej wojnie światowej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

Gerald O’Collins, Edward Farrugia, Leksykon pojęć kościelnych i teologicznych, przełożyli ks. Jan Ożóg S J, Barbara Żak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

IV Światowe Spotkanie Rodzin: „Rodzina chrześcijańska - dobra nowina na trzecie tysiąclecie" Manila (Filipiny), 22-26 stycznia 2003 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską
Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002, s.
 

Blessed Michael Sopocko: Pedagogue and Educator
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 37-51