ROCZNIKI:

 

Wilczewski Waldemar F.

Biskup Edward Kisiel wobec przemian społeczno-politycznych na Białostocczyźnie w początku lat 80. XX wieku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 33-43