ROCZNIKI:

 

Dec Ignacy

„Być solą ziemi” – wyzwanie dla wiary
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 83-96