ROCZNIKI:

 

Zatwardnicki Sławomir

Niepokalane Poczęcie. Czy łaska Odkupienia działa wstecz?
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 61-85
 

Przebóstwienie w perspektywie teologii i mistyki. Synteza dwóch mądrości „bez zmieszania i bez rozdzielania”
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 193-220
 

Synteza hermeneutyki historycznej i hermeneutyki wiary. Egzegetyczny testament Benedykta XVI
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 127-141
 

Wizja teologii w wypowiedziach papieża Franciszka
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.