ROCZNIKI:

 

Misiaszek Kazimierz

„Być solą ziemi” jako zadanie katechetyczne
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 97-106