ROCZNIKI:

 

Olszewski Mieczysław

Teologia pastoralna w przededniu święceń kapłańskich bł. ks. Michała Sopoćki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 107-124
 

Christoph Böttigheimer, Johannes Hofmann (red.), „Autorität und Synodalität. Eine interdisziplinäre und interkonfessionelle Umschau nach ökumenischen Chancen und ekklesiologischen Desideraten”. Frankfurt am Main, Verlag Otto Lembeck 2008, 382 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 212-216
 

Sprawozdanie z sympozjum PosT Netzwerk 18-21 IX 2008 Celje (Słowenia)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 315-318
 

Rodzina jako podmiot duszpasterstwa w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Ksiądz Michał Sopoćko jako profesor wykładowca w Wilnie i w Białymstoku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 181-200
 

Preaching the Gospel...
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 149-159
 

Henri J. M. Nouwen’s look at pastoral work
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 123-132
 

Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 23-35