ROCZNIKI:

 

Ciereszko Henryk

Objawienia prywatne jako wyzwanie duszpasterskie
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 125-139
 

Eucharystia w życiu i posłudze kapłańskiej księdza Michała Sopoćki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005 , s.
 

Veritative argument against the life and thought of Edith Stein
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 55-77
 

Blessed Michael Sopocko: The Apostle of Divine Mercy
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 7-21