ROCZNIKI:

 

Degórski Bazyli

„Wstęp” św. Hieronima do jego przekładu „Kroniki” Euzebiusza z Cezarei
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 141-153