ROCZNIKI:

 

Dybski Henryk

Teoktysta – matka św. Teodora Studyty
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 239-259