ROCZNIKI:

 

Jagodziński Marek

Komunijny wymiar integralności człowieka
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 159-173
 

Mother of the Communion of the Incarnation
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 167-181