ROCZNIKI:

 

Spyra Piotr

Kerygmat Jezusa – Dobra Nowina o człowieku i dla człowieka
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 221-240