ROCZNIKI:

 

Chorąży Mieczysław

Zjawisko samoorganizacji jako element ewolucji życia
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 35-57
 

Złożoność i hierarchia organizmów żywych
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 15-40