ROCZNIKI:

 

Dziuba Andrzej F.

Spowiednik wobec penitenta z problemami bioetycznymi
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 87-96
 

Charles C. Mann, „1493. Świat po Kolumbie”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, ss. 712
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 249-254
 

Dariusz Wołczecki, „Il sacerdote come mistagogo dell’Eucaristia. Ricerca spirituale sulla mistagogia liturgica alla luce dell’insegnamento di Giovanni Paolo II”, Roma 2012, ss. 389
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 245-248
 

Ks. Edmund Robek SAC, „Kościołowi w Polsce powiedz... Refleksja teologicznopastoralna”. Warszawa 2009, s. 443
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 204-206
 

Ks. Czesław Parzyszek SAC, „Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła”. Wydawnictwo Księży Pallotynów „Apostolicum”, Ząbki 2007, 797 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 199-203
 

O. Stanisław Józef Płatek OSPPE, „Wybrane zagadnienia z historii i duchowości paulinów”. Paulinianum, Wydawnictwo Zakonu Paulinów, Jasna Góra – Częstochowa 2009, 362 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 195-198
 

Urszula Michalak, „Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy życia osobowego”. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006, s. 256
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 324-326
 

Kazimierz Panuś, „Historia kaznodziejstwa”. Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, s. 503
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 321-323
 

Jezus Chrystus - eschatologiczny dar pełni czasu
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Rec.: „The Polish Cultural and Scientific Heritage at the dawn of the Third Millennium”, red. E. Szczepanik, London 2003, ss. 738 + ilustracje
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Rec.: Alfonso Lopez Trujillo, „Familia, vida y evangelizacion”, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2000, ss. XXIV + 604
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Rec.: Pontificio Consiglio per la Famiglia, „Famiglia e questioni etiche”, Edizioni Dehoniane, Bologna 2004, ss. 592
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

ks. Józef Zabielski, Roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość jako wyznaczniki chrześcijańskiej moralności. Studium tomistyczno-aksjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, 204 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 235-238
 

ks. Józef Zabielski, Kult Miłosierdzia Bożego jako religijno-moralne wyzwanie współczesności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, ss. 133
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.