ROCZNIKI:

 

Kozłowski Jan

Od praczłowieka do Einsteina: rozważania nad ewolucją moralności i umysłu
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 59-79