ROCZNIKI:

 

Jasiński Marek

Człowiek poznający samego siebie według koncepcji Seligmana (style wyjaśniania a wyuczona bezradność)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 117-124
 

Pozytywne myślenie w rozwoju człowieka
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 7-13
 

The Psychological Difficulties of Adapting to the Aging Process
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 111-123