ROCZNIKI:

 

Jedliński Marek

Człowiek i historia. Piotra Czaadajewa poszukiwania wiary i wizja Królestwa Bożego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 7-24