ROCZNIKI:

 

Śmigiel Wiesław

Jak głosić Jezusa Chrystusa w dobie nowej ewangelizacji?
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 159-169