ROCZNIKI:

 

Smentek Izabella

Czy współczesny Kościół modli się o Paruzję? Inspirowana przez Ducha Świętego prośba o powtórne przyjście Chrystusa we współczesnej liturgii Kościoła w Polsce
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 171-205
 

Wiara jest nadzieją. Teologiczne implikacje encykliki „Spe salvi”
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 61-80